aktivita vrchního inspektora Puncovního úřadu a soudního znalce

Mám splněnu svou oznamovací povinnost?

7. září 2011 v 10:04 | Mgr. Roman Kopečný |  Výrobci a obchodníci

Dle puncovního zákona (dále jen "PZ") platí:

§ 35

(1) Výrobci a obchodníci jsou povinni do 15 dnů od zahájení činnosti Puncovnímu úřadu písemně oznámit

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno datum narození, adresu nebo bydliště, místo podnikání6b) a adresu pro písemný styk, je-li odlišná od místa podnikání, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) obchodní firmu nebo název, sídlo, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o právnickou osobu.

(2) Výrobci a obchodníci k oznámením podle odstavce 1 předkládají Puncovnímu úřadu ověřenou kopii platného průkazu živnostenského oprávnění a kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm výrobce nebo obchodník zapsán.

(3) Za provozovnu podle odstavce 1 se považuje provozovna podle zvláštního právního předpisu.6c) Zbožím nebo ostatními výrobky z drahých kovů lze obchodovat též na elektronické adrese v informačním systému (dále jen "elektronická adresa"). Zahájení a ukončení činnosti v provozovně a na elektronické adrese jsou výrobci a obchodníci povinni oznámit písemně Puncovnímu úřadu nejméně 3 dny předem.

(4) V oznámení podle odstavce 3 výrobce nebo obchodník uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresy provozoven, popřípadě elektronickou adresu,
d) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a na elektronické adrese.

(5) Výrobci a obchodníci jsou povinni Puncovnímu úřadu písemně oznámit a doložit změny údajů uvedených v odstavci 1 do 15 dnů od jejich vzniku včetně dokladů uvedených v odstavci 2.

(6) Povinnosti podle odstavců 1 až 5 se přiměřeně vztahují i na osoby, prodávající zboží, které je výsledkem jejich duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním právním předpisem.6d)


Předně je třeba upozornit, že PZ stanovuje výše uvedené povinnosti (dále jen "oznamovací povinnost") provádět vždy písemně. Protože forma písemného oznámení není explicite specifikována, lze k takovému oznámení využívat i současné elektronické prostředky, jakými jsou datové schránky a e-mail. Pro poslední z uvedených možností zřídil PÚ speciální
e-mailovou adresu registrace@puncovniurad.cz.

Přesto, že ust. § 35 je poměrně podrobné, nezřídka se stává, že oznamovatel zašle PÚ např. pouze kopii svého živnostenského listu, bez jakékoli další informace. Sdělení, že např. někdo ruší svou prodejnu, neznamená automaticky, že tím oznamuje ukončení své činnosti s drahými kovy (dále jen "DK"), byť dotyčný provozuje pouze onu jednu prodejnu. Činnost s DK lze provozovat i v místě bydliště, atd. Proto je vhodné využívat k písemnému oznámení zahájení a ukončení činnosti s DK a jejich případné změny formuláře umístěné na webových stránkách PÚ, které dotyčného "vedou" všemi relevantními kroky takového oznámení. Pokud oznamovatel formuláře nepoužije, vystavuje se nebezpečí, že oznámení nebude úplné nebo bude dokonce zavádějící, a to se všemi důsledky.

Oznamovací povinnost, resp. její nesplnění nebo nesplnění v zákonné lhůtě je sankciováno dle ust. § 43 odst. 1 a) PZ:

Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč v případě, že kontrolovaná osoba neučiní oznámení podle § 35 nebo je učiní opožděně, či neúplně.

V praxi, zejména pokud je oznamovací povinnost plněna neprůkaznou nebo špatně průkaznou formou, např. prostřednictvím e-mailové korespondence, je vhodné si ověřit, zda bylo oznámení PÚ korektně doručeno. Puncovní úřad nad rámec své zákonné povinnosti každé takové oznámení písemně automaticky potvrzuje. Další možností, jak si ověřit zaznamenání oznámených změn v databázi PÚ je nahlédnout do registru výrobců a obchodníků (dále jen "registr"),[1] resp. do jeho veřejné části, která je redukovanou obdobou registru vlastního. Takto lze tedy ověřit relevantní změny pouze u veřejně přístupných údajů. Aktualizace veřejně přístupné části registru se provádí přibližně 1 x měsíčně, zpravidla na začátku kalendářního měsíce, a datum poslední aktualizace je na webové stránce tohoto seznamu vždy uveden.

[1] § 40a
Registr výrobců a obchodníků
(1) Puncovní úřad vede registr výrobců a obchodníků (dále jen "registr"). Do registru se zapisují
a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa nebo bydliště, místo podnikání a adresa pro písemný styk, je-li odlišná, místo podnikání, adresy provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh činnosti s drahými kovy,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, adresa provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresa nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh činnosti s drahými kovy,
c) provozovny, v nichž je činnost s drahými kovy provozována,
d) datum zahájení provozování činnosti s drahými kovy a datum jejího ukončení,
e) přehled o provedených inspekcích a o uložených pokutách,
f) vyobrazení výrobní značky (§ 46) a odpovědnostní značky (§ 46a), byly-li přiděleny.

(2) Registr je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, obchodní firma, místo podnikání, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, elektronická adresa, vyobrazení výrobní značky a odpovědnostní značky a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma, sídlo, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, a elektronická adresa a vyobrazení výrobní značky a odpovědnostní značky.
(3) Do registru v části, která je veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
(4) Z části registru, která je veřejným seznamem, lze na písemnou žádost vystavit opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že zde určitý zápis není.
(5) Údaje uvedené v části registru, která je veřejným seznamem, Puncovní úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (284)
Zobrazit starší komentáře

201 VewaFlus VewaFlus | E-mail | Web | 11. července 2017 v 12:10 | Reagovat

cialis purchase
<a href="http://cialisvrlk.com/">cialis</a>
buy cialis 20mg price
<a href=http://cialisvrlk.com/>online cialis</a> ’

202 LionCerer LionCerer | E-mail | Web | 12. července 2017 v 15:52 | Reagovat

cash money payday loan - https://cashlak.org/
account now payday loans <a href=https://cashlak.org/>cash advance online</a> ’

203 LkmnCerer LkmnCerer | E-mail | Web | 14. července 2017 v 19:22 | Reagovat

3 month payday loans - https://onlinepaydayloansvunm.com/
payday in advance <a href="https://onlinepaydayloansvunm.com/">bad credit home loans</a> ’

204 BtybCerer BtybCerer | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:03 | Reagovat

account now payday loan - https://cashadvanceccet.com/
debt management <a href=https://cashadvanceccet.com/>cash advance payday loans online</a> ’

205 Uhvgdeeri Uhvgdeeri | E-mail | Web | 17. července 2017 v 22:45 | Reagovat

consolidate student loans
<a href="https://personalloanblmi.org/">bad credit personal loans</a>
same day loans
https://personalloanblmi.org/ - quick personal loans bad credit ’

206 VercRon VercRon | E-mail | Web | 18. července 2017 v 4:54 | Reagovat

bad credit payday loans online
<a href="https://paydayloansdnid.org/">online payday loans</a>
personal loans no credit
https://paydayloansdnid.org/ - cash advance inc ’

207 BtyFam BtyFam | E-mail | Web | 19. července 2017 v 7:39 | Reagovat

online cash loans
<a href="https://personalloanvikm.net/">loans payday</a>
quick bucks payday loan
<a href=https://personalloanvikm.net/>get payday loan</a> ’

208 GrbRon GrbRon | E-mail | Web | 19. července 2017 v 9:28 | Reagovat

short term loans
<a href="https://cashadvanceonlinevarc.net/">cash advance near me</a>
quick loans bad credit
<a href=https://cashadvanceonlinevarc.net/>best online payday loans</a> ’

209 NybdoT NybdoT | E-mail | Web | 20. července 2017 v 16:39 | Reagovat

loans small business
<a href="https://cashadvance24vrg.org/">payday loans no credit check</a>
easy loans no credit check
<a href="https://cashadvance24vrg.org/">cash advance now</a> ’

210 GjkFam GjkFam | E-mail | Web | 21. července 2017 v 8:18 | Reagovat

payday loan lenders
<a href="https://paydayloans365erh.org/">what is payday loan</a>
cash call payday loans
<a href=https://paydayloans365erh.org/>quick payday loan no</a> ’

211 GavTilk GavTilk | E-mail | Web | 23. července 2017 v 19:49 | Reagovat

personal loan calculator - https://installmentloan24erg.org/
cash advances online fast payday loans <a href=https://installmentloan24erg.org/>installment payday loans</a> ’

212 Lkjjtah Lkjjtah | E-mail | Web | 24. července 2017 v 4:34 | Reagovat

business payday loans - https://paydayloans365vra.org/
personal loans bad credit <a href=https://paydayloans365vra.org/>advance cash loan payday payroll</a> ’

213 Mukmok Mukmok | E-mail | Web | 24. července 2017 v 21:15 | Reagovat

payday advance usa
<a href="http://paydayloansvrtb77.org/">payday loans</a>
1500 payday loan guaranteed
<a href=http://paydayloansvrtb77.org/>cash advance online</a> ’

214 Lmzvom Lmzvom | E-mail | Web | 25. července 2017 v 0:41 | Reagovat

cash advance payday loan - http://paydayloansvrtb77.org/
100 payday loan <a href=http://paydayloansvrtb77.org/>cash advance online</a> ’

215 Gjjtah Gjjtah | E-mail | Web | 25. července 2017 v 3:36 | Reagovat

cash advance credit card - http://paydayloanscerv365.org/
1 hour payday loans <a href=http://paydayloanscerv365.org/>cash advance</a> ’

216 HmzTilk HmzTilk | E-mail | Web | 25. července 2017 v 18:13 | Reagovat

cash today - http://cashadvancevrtb7.org/
plaingreenloans com <a href=http://cashadvancevrtb7.org/>payday loans online</a> ’

217 Gsjjtah Gsjjtah | E-mail | Web | 26. července 2017 v 10:49 | Reagovat

get payday loan - http://cashadvancetnum300.org/
get loan online <a href=http://cashadvancetnum300.org/>cash advance loans online</a> ’

218 Jmdqdeeri Jmdqdeeri | E-mail | Web | 28. července 2017 v 13:00 | Reagovat

easy loans no credit check
<a href="https://an6paydayloans.org/">payday loans</a>
debt counseling
<a href=https://an6paydayloans.org/>same day loans no credit</a> ’

219 SddfNiff SddfNiff | E-mail | Web | 28. července 2017 v 19:07 | Reagovat

federal student loans
<a href="https://do5loansbadcredit.org/">online payday loans no credit check</a>
easy online payday loans
<a href=https://do5loansbadcredit.org/>best payday loans</a> ’

220 Hjkdmok Hjkdmok | E-mail | Web | 28. července 2017 v 19:40 | Reagovat

payday loan business
<a href="https://lp3personalloan.org/">usa payday advance</a>
direct payday loans
<a href=https://lp3personalloan.org/>bad credit history payday loans</a> ’

221 Ftipany Ftipany | E-mail | Web | 31. července 2017 v 1:13 | Reagovat

low dose cialis daily
<a href="https://genericcialisndrnc.com">buy cialis</a>
is cialis available in india
<a href=https://genericcialisndrnc.com>buy cialis online</a> ’

222 Fkosmork Fkosmork | E-mail | Web | 31. července 2017 v 1:24 | Reagovat

canadian cialis - http://buycialisonlinecman.com
cialis pill splitter <a href=http://buycialisonlinecman.com>online cialis</a> ’

223 KioCerer KioCerer | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 0:19 | Reagovat

same day cash advance - https://personalukoloan.org/
payday loans america <a href=https://personalukoloan.org/>personal loans online</a> ’

224 GynHet GynHet | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 0:20 | Reagovat

quick cash - https://paydayaikloans.org/
credit card debt <a href=https://paydayaikloans.org/>payday loans online direct lenders only</a> ’

225 JnySymn JnySymn | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 7:52 | Reagovat

bad credit - https://paydayikmloans.org/
loans <a href="https://paydayikmloans.org/">best payday loans</a> ’

226 FikRon FikRon | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 19:19 | Reagovat

bad credit loans andnot payday loan
<a href="https://paydayaikloans.org/">payday loans online</a>
loan cash
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loans</a> ’

227 SawSiz SawSiz | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 19:07 | Reagovat

viagra generic canada - https://viagraciom.com/
lowest viagra price <a href=https://viagraciom.com/>buy cheap viagra</a> ’

228 Sdegamum Sdegamum | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 3:22 | Reagovat

consolidate student loans - http://paydayzrtbloans.com/
loanmax title loan <a href=http://paydayzrtbloans.com/>quick cash</a> ’

229 Lmthor Lmthor | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 3:25 | Reagovat

loans small business - http://paydayacerloans.com/
bad credit personal installment loan <a href=http://paydayacerloans.com/>payday loans online</a> ’

230 Vetvom Vetvom | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 5:01 | Reagovat

1000 no fax payday loan - http://paydayqxeloans.com/
fast cash personal loans <a href=http://paydayqxeloans.com/>online payday loans direct lenders</a> ’

231 KkjSymn KkjSymn | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 11:01 | Reagovat

american payday loans inc - http://personalnaeloan.com/
loan calculators <a href="http://personalnaeloan.com/">personal loans online</a> ’

232 Jhgepill Jhgepill | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 14:39 | Reagovat

tax debt - http://paydayvikloans.com/
instant cash <a href=http://paydayvikloans.com/>payday loan</a> ’

233 FiksRon FiksRon | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 19:34 | Reagovat

debt consolidation
<a href="http://installmentokmloan.com/">installment loans bad credit</a>
cash instant loan
<a href=http://installmentokmloan.com/>installment loans for poor credit</a> ’

234 SevfFlus SevfFlus | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 22:06 | Reagovat

loans with no credit check
<a href="https://ipersonalloancad.com">quick personal loans online</a>
payday cash loan
<a href=https://ipersonalloancad.com>best personal loans</a> ’

235 FdRon FdRon | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 22:19 | Reagovat

fast online loans
<a href="https://installmentzhtloan.org">installment loans near me</a>
payday loan company in
<a href=https://installmentzhtloan.org>installment loans near me</a> ’

236 BqaNiff BqaNiff | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 20:47 | Reagovat

cash loans bad credit
<a href="https://loansbadzwe.org">bad credit loan</a>
1000 faxless payday loan
<a href=https://loansbadzwe.org>same day loans</a> ’

237 Jhkgash Jhkgash | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 15:32 | Reagovat

actual payday loan lender - https://loansbadzwe.org
home loans bad credit <a href=https://loansbadzwe.org>loan calculator</a> ’

238 Lpohib Lpohib | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 16:00 | Reagovat

opening bank account - https://paydayqxej.org
cash loans online <a href=https://paydayqxej.org>instant payday loans</a> ’

239 Hjkvom Hjkvom | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 19:28 | Reagovat

get loan bad credit - https://paydayvtulo.org
quick bucks payday loan <a href=https://paydayvtulo.org>fast payday loans</a> ’

240 Jvsgash Jvsgash | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 19:30 | Reagovat

can a payday loan garnish my wages - https://loansbadnni.org
cash loans <a href=https://loansbadnni.org>best loan companies</a> ’

241 Lvdohib Lvdohib | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 19:57 | Reagovat

bad credit credit cards - https://paydaykko.org
personal loans bad credit <a href=https://paydaykko.org>payday loans near me</a> ’

242 HnrHet HnrHet | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 21:26 | Reagovat

business cash advance loans - https://installmentccy.org
30 day payday loan <a href=https://installmentccy.org>personal installment loans</a> ’

243 Hbfvom Hbfvom | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 23:18 | Reagovat

small business loans - https://paydayvrvi.org
biggest cash payday loans <a href=https://paydayvrvi.org>payday loans</a> ’

244 Vervom Vervom | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 20:42 | Reagovat

compare auto insurance - https://carinsuranceratesaad.org/
insurance agency <a href=https://carinsuranceratesaad.org/>auto insurance</a> ’

245 BikLiani BikLiani | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 9:55 | Reagovat

a quote car insurance
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">car insurance in fl</a>
long term care insurance
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">car insurance in fl</a> ’

246 BzzEnfoge BzzEnfoge | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 14:32 | Reagovat

american collectors insurance
<a href="https://comparecarinsurancemiol.org/">car insurance in fl</a>
blue shield health insurance
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>auto ins</a> ’

247 BtgTence BtgTence | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 4:08 | Reagovat

gap insurance
<a href="https://insurancecarnol.org/">car insurance fl</a>
low cost health insurance <a href=https://insurancecarnol.org/>cheap car insurance</a> ’

248 Kwxgoava Kwxgoava | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 5:47 | Reagovat

aarp hartford auto insurance
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">car insurance quote</a>
cheapest cars to insure <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>best car insurance companies</a> ’

249 ByvEnfoge ByvEnfoge | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 15:35 | Reagovat

state farm insurance login
https://comparecarinsurancemiol.org/
the best auto insurance companies
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>auto insurance quotes comparison</a> ’

250 Bryinsen Bryinsen | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 15:56 | Reagovat

cheap insurance companies
https://carinsuranceratesvtsk.org/
health care insurance
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>car insurance quotes online</a> ’

251 KnyLiani KnyLiani | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 1:05 | Reagovat

truck insurance
https://carinsuranceratesaxry.org/
car insurance pa
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">cheap car insurance quotes</a> ’

252 BtgTence BtgTence | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 2:00 | Reagovat

car insurance quotes florida
<a href="https://insurancecarnol.org/">auto ins quote</a>
titan insurance <a href=https://insurancecarnol.org/>car insurance quotes</a> ’

253 Kwxgoava Kwxgoava | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 3:46 | Reagovat

farmer insurance
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">auto ins quote</a>
car insurance ky <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>auto insurance quotes</a> ’

254 Ntyexhict Ntyexhict | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 19:13 | Reagovat

need payday loan today - https://paydayxrnloans.org/
low interest rate personal loans <a href=https://paydayxrnloans.org/>payday loans online same day</a> ’

255 Bkpillina Bkpillina | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 18:47 | Reagovat

loan calculator
<a href="https://paydayxrnloans.org/">payday loans online same day</a>
bad credit payday loan
<a href=https://paydayxrnloans.org/>instant payday loans</a> ’

256 Byjillina Byjillina | E-mail | Web | 2. září 2017 v 0:10 | Reagovat

account now payday loans
<a href="https://paydayznfrloans.org/">payday loans</a>
consolidation loan
<a href=https://paydayznfrloans.org/>online payday loans direct lenders</a> ’

257 LnuMoonia LnuMoonia | E-mail | Web | 2. září 2017 v 4:40 | Reagovat

best online payday loans
<a href="https://paydayerhloans.org/">same day payday loans</a>
cash advances payday loans
<a href=https://paydayerhloans.org/>bad credit payday loans</a> ’

258 Bmastypor Bmastypor | E-mail | Web | 2. září 2017 v 12:24 | Reagovat

can payday loan companies sue
<a href="https://paydayfnifloans.org/">payday loans online same day</a>
apple payday loans
<a href="https://paydayfnifloans.org/">payday loans online same day</a> ’

259 LvftShevy LvftShevy | E-mail | Web | 3. září 2017 v 5:23 | Reagovat

poor credit home loans - https://paydayerhloans.org/
debt counseling <a href=https://paydayerhloans.org/>bad credit payday loans</a> ’

260 Niodexceby Niodexceby | E-mail | Web | 3. září 2017 v 15:02 | Reagovat

bad credit auto loan - https://personalnerloan.org/
debt settlement companies <a href=https://personalnerloan.org/>personal loans online</a> ’

261 Lmnexcala Lmnexcala | E-mail | Web | 5. září 2017 v 16:43 | Reagovat

viagra sales online - http://fuyviagraf.com/
cheap no prescription viagra <a href=http://fuyviagraf.com/>viagra buy</a> ’

262 Krtunrept Krtunrept | E-mail | Web | 5. září 2017 v 20:38 | Reagovat

cialis long term effects - http://jrucialis.com/
cialis women use <a href=http://jrucialis.com/>cialis cheap</a> ’

263 GryuShevy GryuShevy | E-mail | Web | 7. září 2017 v 20:08 | Reagovat

free credit check - http://cashadvancegtrtyu.net/
need payday loan today <a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>payday loans</a> ’

264 Ddrexhict Ddrexhict | E-mail | Web | 7. září 2017 v 20:50 | Reagovat

loans online fast approval - http://paydayloansvrrt.net/
bad credit same day payday loan <a href=http://paydayloansvrrt.net/>payday loans near me</a> ’

265 LnuvMoonia LnuvMoonia | E-mail | Web | 9. září 2017 v 12:57 | Reagovat

easy loans no credit check
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">cash advance definition</a>
www paydayloan com
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>payday advance</a> ’

266 VrySuensE VrySuensE | E-mail | Web | 9. září 2017 v 12:57 | Reagovat

poor credit loans
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">installment loans</a>
a payday loan lender
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance inc</a> ’

267 Byfjillina Byfjillina | E-mail | Web | 9. září 2017 v 13:26 | Reagovat

america payday loan
<a href="http://paydayloansvrrt.net/">fast loans</a>
cash loans for bad credit
<a href=http://paydayloansvrrt.net/>payday loans online same day</a> ’

268 Bmadstypor Bmadstypor | E-mail | Web | 10. září 2017 v 15:13 | Reagovat

debt relief companies
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment payday loans</a>
direct payday lenders no teletrack
<a href="http://installmentloanwefg.net/">instant payday loans</a> ’

269 DrvbApolve DrvbApolve | E-mail | Web | 10. září 2017 v 22:40 | Reagovat

viagra buy on line - http://viagracefo.com/
generic cheap viagra <a href="http://viagracefo.com/">viagra generic</a> ’

270 Aasxkipipt Aasxkipipt | E-mail | Web | 12. září 2017 v 11:48 | Reagovat

viagra patent expiration
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra online</a>
buy viagra without prescription
<a href=http://viagrapbna.com/>buy viagra</a> ’

271 Vazrttrepsy Vazrttrepsy | E-mail | Web | 12. září 2017 v 22:23 | Reagovat

buy viagra internet
<a href="http://viagraobkt.com/">online viagra</a>
viagra canada
<a href=http://viagraobkt.com/>buy viagra</a> ’

272 Fzxolessef Fzxolessef | E-mail | Web | 13. září 2017 v 11:03 | Reagovat

canadian viagra
<a href="http://viagracefo.com/">cheap viagra</a>
buy viagra without prescription
<a href="http://viagracefo.com/">viagra for sale</a> ’

273 LvdtMoonia LvdtMoonia | E-mail | Web | 13. září 2017 v 18:44 | Reagovat

cash loans payday
<a href="https://cashadvanceamericasev.org/">payday loans online</a>
advanced payday loans
<a href=https://cashadvanceamericasev.org/>payday loans online</a> ’

274 Bvujillina Bvujillina | E-mail | Web | 13. září 2017 v 19:20 | Reagovat

debt settlement companies
<a href="https://paydayaikloans.org/">payday loan</a>
apply for payday loan
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loans online</a> ’

275 FawdIntots FawdIntots | E-mail | Web | Sobota v 13:32 | Reagovat

viagra spam
<a href="http://newmed1onlinev.com/">online viagra</a>
viagra wikipedia
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

276 Cevkipipt Cevkipipt | E-mail | Web | Sobota v 13:33 | Reagovat

get viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">generic viagra</a>
viagra sample
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

277 KsbvboawAy KsbvboawAy | E-mail | Web | Neděle v 0:31 | Reagovat

consolidation debt
<a href="https://installmentrthcloan.org/">installment loan</a>
bill consolidation loans
<a href=https://installmentrthcloan.org/>installment loans</a> ’

278 Cevkipipt Cevkipipt | E-mail | Web | Neděle v 1:42 | Reagovat

order female viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
cheap viagra for sale
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>generic viagra</a> ’

279 Lmldessef Lmldessef | E-mail | Web | Neděle v 13:05 | Reagovat

generic viagra from india
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a>
viagra 100 mg dose
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

280 Lmldessef Lmldessef | E-mail | Web | Pondělí v 18:37 | Reagovat

alcohol and viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra free trial
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

281 Bbnvinidly Bbnvinidly | E-mail | Web | Dnes v 2:59 | Reagovat

quick personal loans bad credit - http://paydayvax.org/
no credit check payday loans <a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a> ’

282 Crbnexceby Crbnexceby | E-mail | Web | Dnes v 5:36 | Reagovat

apple fast cash payday loan - http://personalnerloan.org/ az payday loan laws <a href=http://personalnerloan.org/>unsecured personal loan</a> ’

283 Vrbyexhict Vrbyexhict | E-mail | Web | Dnes v 9:37 | Reagovat

consolidation - http://loansvtna.org/
easy payday loan online <a href=http://loansvtna.org/>best online payday loans</a> ’

284 Lnminidly Lnminidly | E-mail | Web | Dnes v 15:43 | Reagovat

You've one of the best internet websites.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama