aktivita vrchního inspektora Puncovního úřadu a soudního znalce

Mám splněnu svou oznamovací povinnost?

7. září 2011 v 10:04 | Mgr. Roman Kopečný |  Výrobci a obchodníci

Dle puncovního zákona (dále jen "PZ") platí:

§ 35

(1) Výrobci a obchodníci jsou povinni do 15 dnů od zahájení činnosti Puncovnímu úřadu písemně oznámit

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno datum narození, adresu nebo bydliště, místo podnikání6b) a adresu pro písemný styk, je-li odlišná od místa podnikání, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) obchodní firmu nebo název, sídlo, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o právnickou osobu.

(2) Výrobci a obchodníci k oznámením podle odstavce 1 předkládají Puncovnímu úřadu ověřenou kopii platného průkazu živnostenského oprávnění a kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm výrobce nebo obchodník zapsán.

(3) Za provozovnu podle odstavce 1 se považuje provozovna podle zvláštního právního předpisu.6c) Zbožím nebo ostatními výrobky z drahých kovů lze obchodovat též na elektronické adrese v informačním systému (dále jen "elektronická adresa"). Zahájení a ukončení činnosti v provozovně a na elektronické adrese jsou výrobci a obchodníci povinni oznámit písemně Puncovnímu úřadu nejméně 3 dny předem.

(4) V oznámení podle odstavce 3 výrobce nebo obchodník uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresy provozoven, popřípadě elektronickou adresu,
d) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a na elektronické adrese.

(5) Výrobci a obchodníci jsou povinni Puncovnímu úřadu písemně oznámit a doložit změny údajů uvedených v odstavci 1 do 15 dnů od jejich vzniku včetně dokladů uvedených v odstavci 2.

(6) Povinnosti podle odstavců 1 až 5 se přiměřeně vztahují i na osoby, prodávající zboží, které je výsledkem jejich duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním právním předpisem.6d)


Předně je třeba upozornit, že PZ stanovuje výše uvedené povinnosti (dále jen "oznamovací povinnost") provádět vždy písemně. Protože forma písemného oznámení není explicite specifikována, lze k takovému oznámení využívat i současné elektronické prostředky, jakými jsou datové schránky a e-mail. Pro poslední z uvedených možností zřídil PÚ speciální
e-mailovou adresu registrace@puncovniurad.cz.

Přesto, že ust. § 35 je poměrně podrobné, nezřídka se stává, že oznamovatel zašle PÚ např. pouze kopii svého živnostenského listu, bez jakékoli další informace. Sdělení, že např. někdo ruší svou prodejnu, neznamená automaticky, že tím oznamuje ukončení své činnosti s drahými kovy (dále jen "DK"), byť dotyčný provozuje pouze onu jednu prodejnu. Činnost s DK lze provozovat i v místě bydliště, atd. Proto je vhodné využívat k písemnému oznámení zahájení a ukončení činnosti s DK a jejich případné změny formuláře umístěné na webových stránkách PÚ, které dotyčného "vedou" všemi relevantními kroky takového oznámení. Pokud oznamovatel formuláře nepoužije, vystavuje se nebezpečí, že oznámení nebude úplné nebo bude dokonce zavádějící, a to se všemi důsledky.

Oznamovací povinnost, resp. její nesplnění nebo nesplnění v zákonné lhůtě je sankciováno dle ust. § 43 odst. 1 a) PZ:

Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč v případě, že kontrolovaná osoba neučiní oznámení podle § 35 nebo je učiní opožděně, či neúplně.

V praxi, zejména pokud je oznamovací povinnost plněna neprůkaznou nebo špatně průkaznou formou, např. prostřednictvím e-mailové korespondence, je vhodné si ověřit, zda bylo oznámení PÚ korektně doručeno. Puncovní úřad nad rámec své zákonné povinnosti každé takové oznámení písemně automaticky potvrzuje. Další možností, jak si ověřit zaznamenání oznámených změn v databázi PÚ je nahlédnout do registru výrobců a obchodníků (dále jen "registr"),[1] resp. do jeho veřejné části, která je redukovanou obdobou registru vlastního. Takto lze tedy ověřit relevantní změny pouze u veřejně přístupných údajů. Aktualizace veřejně přístupné části registru se provádí přibližně 1 x měsíčně, zpravidla na začátku kalendářního měsíce, a datum poslední aktualizace je na webové stránce tohoto seznamu vždy uveden.

[1] § 40a
Registr výrobců a obchodníků
(1) Puncovní úřad vede registr výrobců a obchodníků (dále jen "registr"). Do registru se zapisují
a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa nebo bydliště, místo podnikání a adresa pro písemný styk, je-li odlišná, místo podnikání, adresy provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh činnosti s drahými kovy,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, adresa provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresa nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh činnosti s drahými kovy,
c) provozovny, v nichž je činnost s drahými kovy provozována,
d) datum zahájení provozování činnosti s drahými kovy a datum jejího ukončení,
e) přehled o provedených inspekcích a o uložených pokutách,
f) vyobrazení výrobní značky (§ 46) a odpovědnostní značky (§ 46a), byly-li přiděleny.

(2) Registr je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, obchodní firma, místo podnikání, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, elektronická adresa, vyobrazení výrobní značky a odpovědnostní značky a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma, sídlo, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, a elektronická adresa a vyobrazení výrobní značky a odpovědnostní značky.
(3) Do registru v části, která je veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
(4) Z části registru, která je veřejným seznamem, lze na písemnou žádost vystavit opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že zde určitý zápis není.
(5) Údaje uvedené v části registru, která je veřejným seznamem, Puncovní úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (342)
Zobrazit starší komentáře

301 Azsvtrepsy Azsvtrepsy | E-mail | Web | 26. září 2017 v 5:39 | Reagovat

try viagra for free
<a href="http://viagraonszb.com/">cheap viagra</a>
cheap brand name viagra
<a href=http://viagraonszb.com/>cheap viagra</a> ’

302 VtnoClous VtnoClous | E-mail | Web | 26. září 2017 v 16:46 | Reagovat

cialis mexico - https://jrucialis.com
generic cialis next day delivery <a href=https://jrucialis.com>cialis online</a> ’

303 DrvpbApolve DrvpbApolve | E-mail | Web | 26. září 2017 v 17:11 | Reagovat

cheap viagra soft tablet - http://viagraonszb.com/
best price viagra name brand online <a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a> ’

304 Lvvdvoilup Lvvdvoilup | E-mail | Web | 27. září 2017 v 1:09 | Reagovat

order female viagra - https://viagraciom.com
viagra pfizer <a href=https://viagraciom.com>viagra online</a> ’

305 DrvpbApolve DrvpbApolve | E-mail | Web | 27. září 2017 v 2:36 | Reagovat

viagra dosage recommended - http://viagraonszb.com/
buy viagra online at <a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a> ’

306 Lvvdvoilup Lvvdvoilup | E-mail | Web | 27. září 2017 v 9:25 | Reagovat

cheap generic viagra online - https://viagraciom.com
natural viagra alternatives <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

307 Lpoinidly Lpoinidly | E-mail | Web | 27. září 2017 v 16:55 | Reagovat

Surprisingly user pleasant site. Astounding details readily available on couple of clicks on.

308 Nwvdexhict Nwvdexhict | E-mail | Web | 27. září 2017 v 18:20 | Reagovat

You're an extremely beneficial web site; could not make it without ya!

309 Ikmeillina Ikmeillina | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:07 | Reagovat

500 fast cash payday loan
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday cash loan</a>
fast loans bad credit
<a href=https://paydayrvjlo.com/>loans payday</a> ’

310 PameSuensE PameSuensE | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:19 | Reagovat

bad credit no payday loan
<a href="https://installmentsvfacr.com/">personal installment loans</a>
quick bad credit loan
<a href=https://installmentsvfacr.com/>online installment loans</a> ’

311 vwqeSuensE vwqeSuensE | E-mail | Web | 30. září 2017 v 17:23 | Reagovat

businesses loans
<a href="https://installmentloanvelam.com">online installment loans</a>
cant get a payday loan
<a href=https://installmentloanvelam.com>installments loans</a> ’

312 Febbstypor Febbstypor | E-mail | Web | 30. září 2017 v 22:49 | Reagovat

bad credit no payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a>
online payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance loans</a> ’

313 Fvteillina Fvteillina | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:05 | Reagovat

direct payday lenders no teletrack
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loan</a>
cash loans payday
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans bad credit</a> ’

314 Kmmirinidly Kmmirinidly | E-mail | Web | 3. října 2017 v 11:56 | Reagovat

Great looking website. Presume you did a whole lot of your very own html coding.

315 Kolpexhict Kolpexhict | E-mail | Web | 3. října 2017 v 13:02 | Reagovat

thank a lot for your website it aids a whole lot.

316 Muntressef Muntressef | E-mail | Web | 4. října 2017 v 1:23 | Reagovat

name brand viagra online
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a>
viagra instructions
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a> ’

317 OntbShevy OntbShevy | E-mail | Web | 5. října 2017 v 23:10 | Reagovat

Love the site-- really individual friendly and whole lots to see!

318 Vwebgunrela Vwebgunrela | E-mail | Web | 11. října 2017 v 9:46 | Reagovat

buy brand name viagra cost - http://viagraonline-getonl.com/
herbal viagra <a href=http://viagraonline-getonl.com/>order viagra</a> ’

319 SecvvsuefLy SecvvsuefLy | E-mail | Web | 18. října 2017 v 0:15 | Reagovat

get installment loan - https://loansczne.com/
personal loan <a href=https://loansczne.com/>payday loans</a> ’

320 OEvtsShevy OEvtsShevy | E-mail | Web | 27. října 2017 v 10:17 | Reagovat

Particularly revealing look frontward to returning.

321 Kbarunrept Kbarunrept | E-mail | Web | 28. října 2017 v 8:11 | Reagovat

cialis tadalafil india - http://buycialis-ehageneric.com/
cialis professional canada fda <a href=http://buycialis-ehageneric.com/>generic cialis</a> ’

322 Vsumunrela Vsumunrela | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 21:37 | Reagovat

prescription viagra - http://sexviagen.com
cheap generic viagra <a href=http://sexviagen.com>generic viagra india</a> ’

323 MbjmkApolve MbjmkApolve | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 11:53 | Reagovat

viagra plus
http://vipnowed7.com/
order viagra without prescription
<a href="http://vipnowed7.com/cheap-viagra-online/">online viagra</a>
can women take viagra

324 Lssdvdkipipt Lssdvdkipipt | E-mail | Web | 7. prosince 2017 v 23:18 | Reagovat

free sample viagra
http://canadiannowv.com/
natural viagra substitutes
<a href=http://canadiannowv.com/>order viagra online</a>

325 JthasMoonia JthasMoonia | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 18:18 | Reagovat

instant online payday loan
<a href="https://24hrspaydayloans.com/">fast payday loan</a>
bad credit payday loan lenders
<a href=https://24hrspaydayloans.com/>pay day loan</a>

326 JtbwwMoonia JtbwwMoonia | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 3:03 | Reagovat

personal loans for people with bad credit
<a href="https://loansonlinevaec.org/">best online payday loans</a>
payday loan company in
<a href=https://loansonlinevaec.org/>online payday loans</a>

327 JtaxMoonia JtaxMoonia | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 3:01 | Reagovat

payday cash advance
<a href="https://badcreditnyrc.org/">instant payday loans</a>
cash loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>loans payday</a>

328 Dbsdbstypor Dbsdbstypor | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 20:54 | Reagovat

personal loan calculator
<a href="https://cashadvancezqko.com/">payday loans online</a>
online payday loans instant approval
<a href="https://cashadvancezqko.com/">direct lender payday loans</a>

329 JwemMoonia JwemMoonia | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 19:57 | Reagovat

same day payday loans direct lenders
<a href="https://personalaae.org/">payday loans</a>
bad credit payday loans in
<a href=https://personalaae.org/>online payday loan</a>

330 JnxvMoonia JnxvMoonia | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 15:42 | Reagovat

loans now
<a href="https://personalnaeloan.com/">installment loan</a>
cash loans payday loans
<a href=https://personalnaeloan.com/>fast payday loan</a>

331 JbscMoonia JbscMoonia | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 15:53 | Reagovat

canadian payday loans online
<a href="https://paydayacerloans.com/">payday day loans</a>
payday loans
<a href=https://paydayacerloans.com/>cash advance</a>

332 JbbMoonia JbbMoonia | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 18:19 | Reagovat

debt help
<a href="https://personalnae.org/">best payday loans</a>
personal loans
<a href=https://personalnae.org/>best online payday loans</a>

333 FbdMoonia FbdMoonia | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 18:18 | Reagovat

card consolidate credit debt
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">payday loans no credit check</a>
fast auto payday loans
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>best payday loans</a>

334 FndJoinee FndJoinee | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 3:00 | Reagovat

cialis professional review
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis for women</a>
next day brand cialis only online
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis soft</a> ’

335 Fndskeree Fndskeree | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 4:31 | Reagovat

cialis 2.5mg
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
cialis for daily use
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis professional</a> ’

336 GbvJoinee GbvJoinee | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 5:59 | Reagovat

buy cialis on line
<a href="http://veucialis.com/">cialis canada</a>
cialis 20 mg dosage
<a href=http://veucialis.com/>cialis</a> ’

337 Ineerroro Ineerroro | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 14:02 | Reagovat

ok’ visa credit cards bad credit <a href="https://paydayloans-online.us.org/">best payday loans</a> online payday loans direct lenders <a href=https://paydayloans-online.us.org/>instant payday loans</a>

338 MvsdApolve MvsdApolve | E-mail | Web | 6. února 2018 v 0:36 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra samples</a>
substitute viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra without prescription</a>

339 Gbcerext Gbcerext | E-mail | Web | Pondělí v 3:39 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">online payday loans</a>
payday loans today <a href="https://loanonline.us.org/">online payday loans</a>
OK’

340 Mndinidly Mndinidly | E-mail | Web | Úterý v 23:36 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
small loans for bad credit <a href="https://loanonline.us.org/">advance cash payday loan</a>

341 Grdoxype Grdoxype | E-mail | Web | Čtvrtek v 3:42 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">generic brand for cialis</a>
best price cialis
<a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis</a> OK’

342 Gbmshede Gbmshede | E-mail | Web | Včera v 20:52 | Reagovat

cheap cialis no prescription - http://buycialisomskc.com/
buy cialis pills <a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis online</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama